A Blog by Virgilio Rivas

Para kay Shalahlahnepenoy

(Muli, Haring Bastos)

Tumatayo ang balahibo ko.
Isa ka ngang aswang.

Malayo nga kung ganun ang agwat natin.
Ako, buhay na patay. Ikaw, patay-patayan.

‘Wag sana muling pagtagpuin.
Isa ang magigising:

Kung hindi sa rurok ng mahabang puyatan
Tama!
Sa dilat na tumbong ng estatwang sugatan.

Sapat na ang ganito.
Masarap ang ganito.
Ikaw, ako, tayong hindi naging dalawa.

Laging tig-isa.

Tig-isang banig.
Tig-isang pikit.
Tig-isang dukit.
Tig-isang tiis.

Hayan, tumatayo na.

November 8, 2010

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s